เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตัวไอ 35x35

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตัวไอ 35x35

     -  มีกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุการใช้งาน 7 วัน , Fc ไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ผลการทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 15x30 เซนติเมตร )

     -  มีกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่สภาวะการอัดแรง , Fc ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 15x30 เซนติเมตร)

     - มีค่าความยุบตัวของคอนกรีต = 3.00 +- 2.5 เซ็นติเมตร

     - ขนาดเมล็ดโตสุดของหิน = 20 มิลลิเมตร

     - ทรายมีค่าการดูดซึม = 0.70%

     - หินมีค่าการดูดซึม = 0.50%"

 

บริษัท ไทยสวัสดิ์ คอนกรีต (1995) จำกัด

      จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กชลบุรี เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหน้าตัดไอ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหน้าตัดสีเหลี่ยมตัน จำหน่ายเสาเข็ม, เสาเข็ม ชลบุรี พร้อมทั้งบริการติดตั้งเสาเข็ม